PROFIEL - MISIE - VISIE

PROFIEL
 • MHC Dalfsen is een kleine hockeyvereniging met een stabiel ledenaantal van rond de 200 leden
 • Binnen MHC Dalfsen speelt sociale aspect een belangrijke rol
 • MHC Dalfsen profileert zich als een familieclub, waar iedereen zoveel mogelijk op het eigen niveau kan hockeyen
 • MHC Dalfsen richt zich primair op de breedtesport
 • Teambuilding, sportiviteit en respect spelen staan voorop
MISSIE 
Met aandacht en respect voor elkaar, bieden wij kwalitatief goed hockey in een veilige en kleinschalige omgeving, met ruimte voor ontwikkeling van sporter èn mens.

VISIE 
Sportiviteit en menselijke ontwikkeling gaan hand in hand. Iedereen die actief betrokken is bij MHC Dalfsen, bieden wij de gelegenheid zich te ontwikkelen op sportief en menselijk vlak. Doelstellingen korte termijn (1-3 jaar): 
 • De ontwikkeling van spelers en trainers, niet alleen op sportief, maar ook menselijk vlak 
 • Het vergroten van de betrokkenheid van de leden en ouders van jeugdleden
 • Het verbeteren van de communicatie en het borgen van de uitvoering.
 • Het actief betrekken van sponsoren bij de vereniging middels uitingen en evenementen 
 • Het borgen van een volledige meisjeslijn, van de jongste jeugd tot Dames 1
 • Het vergroten en bestendigen van de jongenslijn, van de jongste jeugd tot Heren 1
VISIE OP JEUGDHOCKEY
MHC Dalfsen is een echte familiehockeyclub, waarbij de nadruk niet op prestatie ligt, maar op het samen creëren van een positieve omgeving voor de jeugd. Het is onze verantwoordelijkheid als club om een omgeving te scheppen waar jonge spelers zich thuis voelen en kunnen groeien als persoon en als teamspeler. Wij willen een club zijn waar respect, sportiviteit en positiviteit centraal staan. Dit doen we door het aanbieden van trainingen en activiteiten die gericht zijn op het verbeteren van hockeyvaardigheden, maar ook op het ontwikkelen van sociale en mentale vaardigheden. Daarnaast vinden we de betrokkenheid van de leden en ouders van jeugdleden bij onze club van groot belang en zullen we ons altijd inspannen om deze betrokkenheid te vergoten door de leden en hun ouders zoveel mogelijk actief te laten participeren in onze activiteiten.

Bij onze club streven we ernaar om iedere speler te zien als uniek individu, met eigen talenten en ontwikkelingsbehoeften. Daarom stellen wij ons tot doel om in onze trainingen te differentiëren, zodat iedere jeugdspeler zich kan ontwikkelen op zijn of haar eigen niveau. Hier ligt een belangrijke rol voor onder andere trainers, coaches, bestuurders en ouders om de positieve effecten van diversiteit te benadrukken en te bevorderen. Het is van belang om niet alleen op vaardigheden te trainen, maar ook veiligheid, steun, sturing en inspiratie te bieden. Zo kan ieder kind zich in zijn of haar eigen tempo ontwikkelen.

Wij geloven dat de jeugd het meest gebaat is bij een omgeving waarin zij zonder druk kunnen sporten en zichzelf kunnen ontwikkelen in hun eigen tempo. Ervaring leert dat selecteren op niveau tot de leeftijd van 12 jaar minder tot geen zin heeft en bovendien onnodige druk legt op deze jonge spelers. Het is van belang vooral in te zetten op de intrinsieke motivatie van kinderen. Extrinsieke beloningen leiden ertoe dat een kind angst kan ontwikkelen om te falen en daardoor zijn eigen streefniveau lager gaat leggen. Inzetten op intrinsieke motivatie wordt voornamelijk gestimuleerd door een veilige, stimulerende en positieve omgeving te bieden.

Wij zorgen ervoor dat onze club open, toegankelijk en inclusief is voor alle jeugdspelers, ongeacht hun achtergrond en/of niveau. Wij geloven dat hockey voor alle jeugd toegankelijk moet zijn en dat iedereen plezier moet kunnen beleven aan deze mooie sport.