Arbitrage

MHC Dalfsen wil graag dat haar wedstrijden goed worden (be)geleid. Daarbij hebben wij elkaar (zowel jong als oud) nodig. Een ieder vindt het prettig als zijn of haar wedstrijd wordt geleid door een scheidsrechter. 

  
Om een en ander in goede banen te leiden gelden de volgende spelregels: 

Algemeen
1.1 Ieder lid van MHC Dalfsen vanaf de B-jeugd heeft een scheidsrechterskaart; 
1.2 Geen scheidsrechterskaart betekent in principe geen competitie spelen.
1.3 Van hem/haar wordt verwacht dat deze gemiddeld 4 รก 5 wedstrijden per seizoen fluit;
1.4 Om te waarborgen dat ieder lid vanaf de B-jeugd over een kaart beschikt, zullen er door MHC Dalfsen regelmatig scheidsrechterscursussen worden gehouden.

Commissie
2.1 Het beleid en de uitvoering rond het scheidsrechters gebeuren is in handen van de scheidsrechterscommissie, in voorkomende gevallen na overleg met het bestuur; 
2.2 De commissie bestaat normaliter uit 2 tot 3 personen. Thans wordt de commissie door Marcel Slootweg behartigd. Er zijn vacatures!