Technisch beleid

Beleidsplan Technische Commissie MHC Dalfsen
Opgesteld: Maart 2014 door Bernard Smalbraak & Hadriaan van Nes
Vastgesteld door bestuur op: 1 april 2014

Inhoudsopgave
1. Inleiding
2. Algemene beleidspunten
3. Jongste Jeugdbeleid
4. Jeugdbeleid
5. Senioren & Trimhockeybeleid
6. Trainers- en coachbeleid
7. De TC
8. Slotbepalingen

1. Inleiding

1.1. Vooraf
Dit betreft het hockey technische beleidsplan (verder TC-plan) van MHC Dalfsen. Om het kader voor dit beleidsplan aan te geven hieronder de belangrijkste punten, vanuit het die van invloed zijn op dit hockey-technisch beleidsplan:
• MHC Dalfsen is een kleine hockeyvereniging met een gestaag groeiend ledenaantal van rond de 200 leden.
• Binnen MHC Dalfsen speelt sociale aspect een belangrijke rol.
• MHC Dalfsen profileert zich als een familie-club waar iedereen zoveel mogelijk op het eigen niveau kan hockeyen.
• MHC Dalfsen richt zich primair op de breedtesport.
• Teambuilding, sportiviteit en respect spelen staan voorop.

1.2. Opbouw van dit TC-plan
Dit TC-plan is als volgt opgebouwd: 
• Jongste Jeugd (Funkey, Hockeyschool, F, E en D8)
• Jeugd (D11 t/m A)
• Senioren (Heren, Dames, Veteranen) en Trimhockey 

1.3. Ambities (voor de langere termijn)
• Funkey aanbieden aan 4 en 5 jarige.
• Hockeyschool (huidige Benjamins en Jojo’s) aanbieden aan 6 en startende 7 jarige. • Voldoende instroom vanuit de jongste jeugd te creëren om een doorgaande lijn te creëren van de D11 tot en met de senioren. Zowel voor de meisjes/vrouwen als de jongens/heren.
• Voor de Jongens vanaf D11 minimaal een team per leeftijdsklasse.
• Voor de Meisjes vanaf D11 minimaal 2 teams per leeftijdsklasse.
• Een stabiel Heren 1 spelend in de 3e klasse.
• Een stabiel Dames 1 spelend in de 3e klasse.
• Een veterinnen-eftal.
• Minimaal 1 veteranen- elftal.
• Deelname aan zaalhockeycompetitie voor de Jongste jeugd en de Jeugd.

2. Algemene beleidsuitgangspunten

De volgende uitgangspunten staan centraal:
• Peildatum voor leeftijdscategorie is leeftijd op 1 oktober.
• Maximaal speelplezier voor individuele leden zoveel mogelijk op zijn/haar eigen niveau.
• Een lid kan/mag meer dan één wedstrijd spelen (per weekend) als dit niet ten koste gaat van het team waarbij lid is ingedeeld.
• Invallen in andere teams is mogelijk na overleg met de coach van desbetreffende speler /speelster, de (ouders van) desbetreffende speler/ speelster en in overleg met de TC.
• Bij de(jongste) jeugd is invallen in een team waarvoor men, conform de regels van de KNHB te oud is, niet mogelijk.
• Voor senioren is invallen in een lager team niet toegestaan bij senioren die boven de streep staan in de opgave per 31 oktober aan de KNHB (eerste 8 spelers/speelsters).
• Een veilige omgeving bieden om te leren hockeyen daarom; 
o Nieuwe leden tot en met E jeugd, zonder hockeyervaring, starten altijd met minimaal een seizoenshelft met trainen voordat met wedstijden wordt meegedaan. Verder ter bepaling aan de trainer, coach coördinator jongste jeugd en de TC.
o Nieuwe leden vanaf de D-jeugd, zonder hockeyervaring, worden in overleg met de TC en de coach en de trainer ingedeeld bij een team om mee te trainen. Het bepalen wanneer er meegespeeld kan worden met wedstijden, is aan de trainer en de TC in overleg met de betreffende hockeycoach.
• Er wordt gestreefd naar 1 hockeycoach en 1 team coördinator per team.
• Tijdens de winterstop is midwintercompetitie (MWC) en/of zaalhockey mogelijk. Zaalhockey wordt momenteel nog niet ondersteund door MHC Dalfsen. MWC is per team een mogelijkheid dit ter keuze aan het team.

Instroom Plaatsing
4 en 5* jarige Funkey hockey (FH) wordt momenteel seizoen 2014-2015 wel aangeboden. 
Beginnende hockeyer 6 en 7 jaar Hockeyschool (huidige Benjamins en JoJo’s)
7 jarige beginner na minimaal 1 periode trainen en veilig kunnen hockeyen F- 3tal team bestaand als er plek is. Anders wachten tot vorming nieuw F-3tal vanuit benjamins mogelijk 
7 jarige niet-beginner F-3tal team
8 jarige beginner E- instroomgroep 
8 jarige beginner na minimaal 1 periode trainen en veilig kunnen hockeyen E- 6tal team bestaand als er plek is. Anders wachten tot vorming nieuw E-6tal vanuit E- stroomgroep mogelijk
8 jarige niet-beginners (vorige seizoen als in F-3tal of F-6tal gespeeld) E-6tal
9 jarige beginners E-instroomgroep
9 jarige beginner na minimaal 1 periode trainen en veilig kunnen hockeyen E- 6tal team bestaand als er plek is. Anders wachten tot vorming nieuw E-6tal vanuit E- stroomgroep mogelijk)
9 jarige niet-beginners (vorige seizoen al in E-6tal gespeeld) E-8tal
10 jarige beginner D8
10 jarige niet-beginners D8/D11

3. Jongste Jeugd Beleid

3.1. Indeling

3.1.1 Teamindeling
1. De teams binnen F, E en D8 tallen worden bij het inschrijven voor de competitie ingedeeld op basis van leeftijd.
2. Indien er sprake is van een groter aanbod aan spelers c.q. speelster dan er aan volledige teams mogelijk zijn, zie richtlijn 3.2 grote van teams, dan geldt de inschrijfdatum van de betreffende speler/ster binnen de leeftijdscategorie.
3. De overgebleven spelers worden geplaatst in een instroom elftal, welke inschreven zal worden voor de competitie, zodra er A; voldoende spelers zijn en B; de inschrijving mogelijk is bij de KNHB.
4. Waar mogelijk wordt met sociale aspecten (vriendjes en vriendinnetjes, scholen, geografie (sa-men fietsen) en dergelijke rekening gehouden. Aan deze richtlijn kunnen echter nooit rechten ontleend worden.
5. In de jongste jeugd wordt er in principe niet geselecteerd (teams indelen op basis van hockey-vaardigheid).
6. Er kan bij uitzondering voor E8/D8 teams geselecteerd worden, doch alleen indien er drie teams of meer zijn in de die leeftijdsklasse.
7. t/m D8 is het een mogelijkheid om een Mix-team op te zetten. Dit is standaard een uitzondering en alleen mogelijk indien er geen andere mogelijkheid bestaat om aan de competitie mee te doen. De beslissing voor een Mix-team ligt bij de TC. TC zal in dit geval wel enigszins rekening houden met hockeyvaardigheden, om de verschillen niet te hoog op te laten lopen en het speelplezier voor allen leuk te houden. MHC Dalfsen wil elk lid op zijn/haar niveau laten hockeyen; dit betekent dat slechts incidenteel moge-lijk is om in een hogere of lagere leeftijdscategorie te spelen.
We hanteren hierbij de volgende regels:
• kinderen spelen in leeftijdscategorieën volgens de KNHB.
• kinderen op basisschool (jongste jeugd) die in een klas hoger (vervroegd doorgestroomd) of klas lager zitten (klas gedoubleerd) mogen in hogere of lagere leeftijdscategorie spelen met inachtneming van (dispensatie)regels van KNHB. In de volgende uitzonderingssituaties kan de TC van bovenstaande afwijken, om iedereen te kunnen plaatsen en teams vol te krijgen kan met inachtneming van dispensatieregels van KNHB worden geschoven.
• Plaatsing in een hogere leeftijdscategorie indien lid qua hockeyniveau ver boven leeftijdsgenoten uitsteekt.
• TC kan ook besluit nemen als lid qua hockeyniveau boven zijn team uitsteekt om dit lid regelmatig in hogere leeftijdscategorie te laten wennen door te laten meetrainen en bij invallen in team van hogere leeftijdscategorie.
• Als er bij instroom gedurende het seizoen meerdere teams zijn waar ruimte is om in een team te worden geplaatst, zal leeftijd ten opzichte leeftijd van bestaande teamleden van doorslaggevende betekenis zijn bij indeling.
• 8 jarige met hockeyervaring vanuit een andere club zullen direct in E6-tal worden geplaatst als er ruimte is in team, waarbij leeftijd van doorslaggevende betekenis is voor team waar nieuwe lid bij ingedeeld wordt. Mocht er geen plaats zijn in een team dan wordt desbetreffende nieuwe lid geplaatst in E instroomgroep en zal voor competitiespelen in team moeten wachten tot vanuit deze groep een nieuw team kan worden gevormd.
• Mochten er voor E-gevorderden (E-8tallen) geen plek zijn in 8-tal team zullen zij worden ingedeeld bij E6-tallen waarbij ze zoveel mogelijk bij teams worden ingedeeld met speelsters van dezelfde leeftijd. 
• 9 jarige met hockeyervaring, vanuit een andere club in E6-tallen, worden ingedeeld bij E 8-tal team waar plek is. Mocht er geen plek zijn in E 8-tallen dan worden ze ingedeeld conform indeling van 8 jarige met hockeyervaring van buitenaf. 
• Reden voor dispensatie voor team in lagere leeftijdscategorie is motorische of sociale achterstand en verleende dispensaties gelden voor gehele seizoen. 
• Per Team mogen er ten hoogste 2 kinderen per categorie met dispensatie in lager team spelen. 
• Spelen in hogere leeftijdscategorie is vanaf de F-categorie altijd toegestaan. Hiervoor hoeft geen dispensatie te worden aangevraagd als dit ten hoogste 2 spelers/speelster per categorie gaat. Indien meer spelers/speelsters dan dient dispensatie te worden aangevraagd. 
• Om F-team compleet te maken met een 6 jarige moet ook dispensatie worden aangevraagd. 
 • 10 jarige gaat in principe D11-tallen spelen, welke tot de jeugd behoort. Het kan voorkomen dat qua aantallen spelers/ speelster geen 8 of geen D11 team kan worden gevormd, dan kan gekozen worden op E8 team met maximaal 2 1e jaars D dispensatiespelers te vormen of moet bij meerdere 1e jaars D spelers/speelster in 8-tal een D8 team worden gevormd. 
• Binnen de jongste jeugd wordt nog niet met een vaste keeper gespeeld en ook niet op vaste posities. De bedoeling is dat kinderen binnen de jongste jeugd zich zo breed mogelijk kunnen ontwikkelen. Alle spelers keepen bij toerbeurt een halve wedstrijd tenzij er spelers zijn die meer willen keepen, echter niet meer dan een helft per wedstrijd. 
• Jongste jeugdleden worden gestimuleerd indien nodig in te vallen bij andere teams uit de jongste jeugd. Uitgangspunten bij invalbeurt zijn: 
o Wedstrijd van eigen team heeft altijd voorrang en invalbeurt mag niet ten koste gaan van eigen wedstrijd. 
o Het regelen van invallers wordt gedaan door de team coördinator en/of de hockeycoach van beide teams via de jongste jeugd coördinatoren. 
o Invallers worden in eerste instantie gevraagd binnen dezelfde leeftijdsklasse(E8/E6/F). 
o Als er geen spelers uit dezelfde leeftijdscategorie beschikbaar zijn, mogen spelers uit de leeftijdscategorie daaronder gevraagd worden (dus bijvoorbeeld E6 spelers voor een E8 team). 
o Dit kan ook het geval zijn indien de spelers uit de lagere leeftijdscategorie het spelniveau beter aan kunnen dan een team uit de eigen leeftijdscategorie (of in alle teams van de lijn te weinig spelers zijn), maar de voorkeur voor invallers uit de eigen leeftijdscategorie blijft. Ook dient bij invallers van uit een hoger team in dezelfde leeftijdscategorie te worden bewaakt dat hockeyniveau van invallers niet dusdanig afwijkt dat deze invallers spelbepalend worden. 
o Indien een speler /speelster van lagere leeftijdscategorie wordt gevraagd, wordt een speler/speelster gevraagd uit de leeftijdcategorie direct onder leeftijdscategorie van team waarbij wordt ingevallen. Bijvoorbeeld invallen vanuit de F leeftijdscategorie bij de E8 leeftijdscategorie is niet toegestaan.

3.2. Training, grootte van teams en competitie- en periode indeling 
MHC Dalfsen zal voor de jongste jeugd de volgende trainingen aanbieden:
• 1 keer een uur per week 
• Momenteel vind deze plaats op de dinsdagmiddag Trainingen van alle F-teams en alle E-teams/E-instroom en D8 teams zijn zoveel mogelijk tegelijk op hetzelfde tijdstip op dinsdagmiddag, zodat elke leeftijdscategorie op hetzelfde tijdstip traint. De F-3tallen, F-6tallen, E-6tallen, E-8tallen en D-8tallen spelen op zaterdag competitie. Bij thuiswedstrijden van MHC Dalfsen wordt er naar gestreefd alle competitiewedstrijden van de jongste jeugd op zaterdagmorgen te laten spelen. Gezien het feit zeker bij de jongste jeugd kinderen basis vaardigheden moeten aanleren door veel te spelen is er een maximale teamgrootte van teams van de jongste jeugd; 
• F-3tal en F-6tal minimaal 7 en maximaal 9 (voorkeur 8) 
• E-6tal minimaal 7 en maximaal 9 (voorkeur 8) 
• E-8tal en D-8tal minimaal 9 en maximaal 11 (voorkeur 10) 

3.3. Informatiebijeenkomst ouders
TC, de coördinator jongste jeugd zullen samen met het bestuur voor de aanvang van het wedstrijdjaar voor de ouders van de jongste jeugd een voorlichtingsbijeenkomst organiseren waarbij de volgende zaken aan de orde komen: 
Uitleg omtrent organisatie van MHC Dalfsen: wie aanspreekpunt voor ouders waarvoor binnen MHC Dalfsen 
• Website / LISA 
• Trainen / competitie 
• Technisch hockey beleid (wijze van indeling) 
• Hockeycoach / team coördinator (rol en voor nieuwe teams wie gaat dit doen) 
• Veiligheid /EHBO 
• Bijdrage van ouders (bardienst, rijden en overige vrijwilligerstaken). Vanuit deze informatiebijeenkomst zal voor teams met allemaal nieuwe spelers/ speelsters uit ouders een team coördinator en hockeycoach worden geworven.Hierbij heeft het de voorkeur dat rol van hockeycoach wordt ingevuld door ouder met hockeyachtergrond. 

3.4. Begeleiding coaches
Coördinator van de jongste jeugd begeleidt de hockeycoach en team coördinator bij de volgende zaken: 
• Bekend maken met gebruik LISA 
• Opstelling / wisselen 
• Coachmap/ EHBO tasje/sleutel keeperstas 
• Regelen van invallers 
• Teamafspraken (o.a. pauzehap, rijschema en douchen) 

4. Jeugdbeleid

4.1. Indeling 
10 & 11 jarige D11 
12 & 13 jarige C 
14 & 15 jarige B 
16 & 17 jarige A

4.1.1 Teamindeling 
1. De teams binnen D11 tot en met A worden bij het inschrijven voor de competitie ingedeeld op basis van leeftijd. 
2. Waar mogelijke wordt met sociale aspecten (vriendjes en vriendinnetjes, scholen, geografie (samen fietsen) en dergelijke rekening gehouden. Aan deze richtlijn kunnen echter nooit rechten ontleend worden. 
3. In de jeugd wordt er niet geselecteerd (teams indelen op basis van hockeyvaardigheid) tenzij er meer dan twee teams zijn in de die leeftijdsklasse. 
4. Mogelijke selectie gebeurt op basis van de volgende aspecten: 
o Techniek, balvaardigheid 
o Spelinzicht, spelbegrip 
o Mentaliteit, doorzetten 
o Motoriek, beweging 
o Fysiek, snelheid en kracht 
o Opkomst trainingen en wedstrijden 
5. Genoemde aspecten worden beoordeeld door: de TC, trainer en de hockeycoach van het 1e elftal 
6. Vanaf de D-teams zal zoveel mogelijk worden gespeeld met een vaste keeper, bij meerdere vaste keepers kan selectie plaatsvinden op basis van aspecten zoals: 
o Oog-hand coördinatie 
o Opstelling t.o.v. aanvaller 
o Reflexen 
o Traptechniek 
o Conditie 
7. Als er binnen een leeftijdscategorie niet voor alle teams een vaste keeper is, wordt een vaste keeper in ieder geval bij het 1e team van de leeftijdscategorie ingedeeld. MHC Dalfsen wil elk lid op zijn/haar niveau laten hockeyen; dit betekent dat slechts incidenteel mogelijk is om in een hogere of lagere leeftijdscategorie te spelen. We hanteren hierbij de volgende regels: 
• kinderen spelen in leeftijdscategorieën volgens de KNHB 
• kinderen op basisschool (D 11 tallen) die in een klas hoger (vervroegd doorgestroomd) of klas lager zitten (klas gedoubleerd) mogen in hogere of lagere leeftijdscategorie spelen met inachtneming van (dispensatie)regels van KNHB. 
• Bij jeugd van de middelbare school (vanaf C leeftijd) worden strikt de leeftijdsgrenzen gehanteerd. 
• In de volgende uitzonderingssituaties kan de TC van bovenstaande afwijken om iedereen te kunnen plaatsen en teams vol te krijgen kan met inachtneming van dispensatieregels van KNHB worden geschoven. 
o In hogere leeftijdscategorie indien lid qua hockeyniveau ver boven leeftijdsgenoten uitsteekt, selectie gebeurt op basis van de volgende aspecten: 
-Techniek: balvaardigheid
-Spelinzicht en spelbegrip
-Mentaliteit: doorzetten
-Motoriek: beweging 
-Fysiek: snelheid en kracht
-Opkomst trainingen en wedstrijden
Genoemde aspecten worden beoordeeld door: de TC en de trainer.  

Mocht het zover komen dat er op enige moment met selectieteams gewerkt gaat worden dan moeten de spelers/ speelsters van selectieteam beseffen dat binnen 1e teams prestatiehockey wordt gespeeld; dit betekent dat opkomst, inzet en motivatie niet nadelig beïnvloed mag worden door andere sporten of activiteiten op trainings- en wedstrijddagen. Indien speler/speelster niet aan bovenstaande punt kan en/of wil voldoen zal desbetreffende speler/speelster worden ingedeeld in andere dan 1e team in leeftijdscategorie. 
Jeugdleden worden gestimuleerd indien nodig in te vallen bij andere teams uit de jeugd. Uitgangspunten bij invalbeurt zijn:
 • Wedstrijd van eigen team heeft altijd voorrang en invalbeurt mag niet ten koste gaan van eigen wedstrijd. 
• Het regelen van invallers wordt gedaan door de team coördinator of de hockeycoach van beide teams en moet worden afgestemd met de TC. 
• Invallers worden in eerste instantie gevraagd binnen dezelfde leeftijdsklasse(A/B/C/D). 
• Als er geen spelers uit dezelfde leeftijdscategorie beschikbaar zijn, mogen spelers uit de leeftijdscategorie daaronder gevraagd worden (dus bijvoorbeeld D spelers voor een C team). Dit kan ook het geval zijn indien de spelers uit de lagere leeftijdscategorie het spelniveau beter aan kunnen dan een team uit de eigen leeftijdscategorie (of in alle teams van de lijn te weinig spelers zijn), maar de voorkeur voor invallers uit de eigen leeftijdscategorie blijft. 
• Ook dient bij invallers vanuit een hoger team in dezelfde leeftijdscategorie te worden bewaakt dat hockeyniveau van invallers niet dusdanig afwijkt dat deze invallers spelbepalend worden. 
• Indien een speler /speelster van lagere leeftijdscategorie wordt gevraagd, wordt in eerste instantie speler/speelster gevraagd uit de leeftijd categorie direct onder leeftijd- categorie van team waarbij wordt ingevallen. Slechts in noodgevallen en alleen indien een invaller het niveau niet aan kan mag een invaller uit een lagere leeftijdscategorie als invaller worden gevraagd. 
Jeugdleden worden gestimuleerd indien nodig in te vallen bij seniorenteams. Mits zowel ouders, betrok-ken speler/speelster en TC leden daarmee akkoord gaan en er overleg plaatsvindt met de coaches. Indien bij onderbezetting van seniorenteams een beroep moet worden gedaan op jeugdspelers dan worden in eerste instantie de A jeugd benaderd en daarna pas de B-jeugd. Spelers uit de C-jeugd en lager mogen niet invallen in seniorenteams. 

4.2. Training, grootte van teams en competitie- en periode indeling 
MHC Dalfsen zal voor de jeugd de volgende trainingen aanbieden: 
o A/B/C/D-jeugd, 2 keer per week 
o Keepers: per leeftijdscategorie 1 keer naast de 2 team trainingen 

TC bepaalt op basis van de samengestelde teams de klasse waarin team wordt ingeschreven in de voor- competitie waarbij algemeen uitgangspunt is dat iedereen op zijn eigen niveau moet kunnen spelen, dit betekent: 
• Voorcompetitie niet te laag inschrijven, streven moet wel zijn dat het team op voor het team hoogst haalbare niveau speelt gezien het leereffect, in plaats van te laag te spelen en alles gemakkelijk winnen. 
• Het expres verliezen in de voorcompetitie om indeling in hogere klasse in competitie te voorkomen en meer kans te hebben om eerste te worden in competitie moet dan ook zo veel mogelijk worden voorkomen. 
• Beginnende D-jeugd niet te hoog inschrijven wat kan betekenen dat indien een team er eigenlijk nog niet aan toe is om op een heel veld te spelen, dat dit team in de 4e klasse voor D-jeugd wordt ingeschreven, welke hier speciaal voor opgezet is. KNHB district bepaalt op basis van de resultaten van de voorcompetitie de in indelingen van de competitie (en zaalhockey competitie).
Indicatieve periodeindeling van de jeugd (wordt jaarlijks door KNHB district bepaald): 
• Voorcompetitie veld na zomervakantie tot en met herfstvakantie 
• Competitie veld na herfstvakantie tot en met eind november en maart tot en met eind mei / begin juni. 
• Zaalcompetitie december tot en met eind februari
Teamgrootte van A/B/C/D teams (streven bij start van de competitie is voorkeursaantal): 
• Minimaal 12 
• Maximaal 16 
• Voorkeur 14 

5. Seniorenbeleid 

5.1 Indeling 
18 jaar en ouder senior 
Vrouw 30 jaar en ouder
Keuze voor veteranen mogelijk. Je kan ook bij de senioren blijven, keuze aan speelster 
Man 35 jaar en ouder
Keuze voor veteranen mogelijk, idem bovenstaande 18 jaar en ouder en geen competitie willen spelen
Trimhockey 

5.1.1 De Teamindeling 
• Voor de teams geldt dat deze in principe zullen bestaan uit teams die op sociale gronden zijn samengesteld en worden ingedeeld door de TC. 
• Hierbij wordt speciale aandacht besteed aan indeling van speelsters/spelers die vanuit de A-jeugd doorstromen. 
• Indien overgang naar seniorenteams voor A speelster / spelers te groot is en er zijn voldoende spelers/speelster in deze leeftijdscategorie (18-21 jaar), dient te worden overwegen in te schrijven in competitie reserve klasse jonge senioren als deze door district wordt georganiseerd. 
• Vervroegde overgang naar een seniorenelftal daar onvoldoende A-spelers zijn, dan wel om aantallen te halen om een seniorenteam in te kunnen schrijven is in principe pas mogelijk vanaf 2e jaar A. De TC kan anders beslissen indien er geen andere mogelijkheid is. Indien nodig kunnen senioren spelers ook invallen bij andere teams, waarbij de volgende regels worden gehanteerd: 
• Wedstrijd van eigen team heeft altijd voorrang en invalbeurt mag niet ten koste gaan van eigen wedstrijd. 
• Het regelen van invallers wordt gedaan door de team coördinator of de hockeycoach (dan wel aanvoerder als beide niet aanwezig zijn) van beide teams en moet worden afgestemd met /gemeld bij de TC. 
• Invallers worden in eerste instantie gevraagd binnen dezelfde leeftijdsklasse en invallers moeten lid zijn van MHC Dalfsen. 
• Als er geen seniorspelers beschikbaar zijn, mogen jeugdleden als invallers worden geregeld mits zowel ouder (s), betrokken speler/speelster en TC daarmee akkoord gaan en er overleg plaatsvindt met de coaches. In eerste instantie wordt de A-jeugd benaderd en daarna pas de B-jeugd. 
• Spelers uit de C-jeugd en lager mogen niet invallen in seniorenteams. 
• Bij Veteranen worden invallers gevraagd die voldoen aan de vereiste minimum leeftijd (eventuele rekening houdend met dispensatieregels). 
• Training leden, trimhockeyers mogen maximaal 5 wedstrijden per seizoen meespelen bij wedstrijden van een seniorenteam. Indien er meer dan twee seniorenteams zijn wordt er voor wordt voor 1e standaardteam prestatiehockey nagestreefd, waarbij voor de 1e teams geselecteerd wordt. 
• Selectie wordt gedaan door trainer/ coach van respectievelijk dames 1 en heren 1. 
• Vanaf start van seizoen per begin augustus kan iedereen die denkt dat voor in aanmerking te komen zich op geven bij trainer/ coach van dames 1 en heren 1 voor de selectietrainingen van dames 1 en heren 1. Na circa 3 a 4 weken wordt door trainer/ coach in samenspraak met de TC, de definitieve selectie bekend gemaakt van maximaal 15 speelsters/ spelers en 1 keeper. 
• Deelname in de selectie van Heren 1 en Dames 1 geeft spelers(sters) een aantal extra faciliteiten in de vorm van meer trainingsmogelijkheden en begeleiding. Om de opgedane kennis en ervaring optimaal voor anderen in de vereniging beschikbaar te maken verlangt de vereniging van de selectiespelers(sters) dat zij zich inzetten voor anderen in de vorm van een training geven etc. Als alternatief voor training geven kan met bestuur van MHC Dalfsen een nadere afspraak worden gemaakt over besteding van maatschappelijke invulling binnen MHC Dalfsen. Niet meewerken hieraan kan reden zijn voor verwijdering uit de selectie. 

5.2. Training, grootte van teams en competitie- en periode indeling
MHC Dalfsen zal voor de senioren minimaal de volgende trainingsmogelijkheden aanbieden 
• Dames en heren 1: 2 keer per week 
• Lagere teams heren en dames: 1 keer per week 
• Veteranen: 1 keer per week

KNHB bepaalt op basis van de resultaten van voorgaand jaar de indelingen van de competitie (en zaalhockey competitie) en eventueel voorcompetitie bij heren of damesteam in de laagste klasse. Indicatieve periode-indeling van de senioren (wordt jaarlijks door KNHB district bepaald): 
• Competitie veld na zomervakantie tot en met eind november en maart tot en met eind mei / begin juni. 
• Indien wordt deelgenomen aan de zaalcompetitie of midwinter competitie van december tot en met eind februari. 
• Indien van toepassing voorcompetitie veld na zomervakantie tot en met herfst- vakantie daarna in competitie / zaalcompetitie/ mwc conform bovenstaande. Teamgrootte van senioren teams: 
• Minimaal 12 
• Maximaal 16 (hier kan worden afgeweken als van te voren al duidelijk is dat aantal spelers maar gedeelte van wedstrijden speelt). 
• Voorkeur 14 

5.3 Invulling coach en trainer
Indien er sprake is van Prestatiehockey voor 1e dames en/of heren team wordt gezorgd door TC in samenwerking met bestuur voor een trainer en coach. Afhankelijk van budget, spelniveau en beschikbare personen binnen vereniging gaat het om een externe coach dan wel (ex-) hockeyer met voldoende coaching vaardigheden. Het streven is om coach- en trainerschap te combineren in één persoon zodat de trainingen zo optimaal mogelijk worden afgestemd op de tactische en technische doelstellingen voor de wedstrijden. Bij de overige teams is een coach en een trainer facultatief. Indien wel behoefte is aan trainer en/of coach zal dit door de desbetreffende teams in samenwerking met de TC geregeld worden. Bij teams zonder coach is de aanvoerder van het team het aanspreekpunt. Mocht een team behoefte hebben aan 2 keer trainen in de week in plaats van 1 keer trainen kunnen ze dit kenbaar maken aan het begin van het seizoen aan de TC. Indien inpasbaar in trainingsschema en er sprake is van bewezen voldoende trainingsopkomst zal de 2de training in trainingsschema worden opgenomen. 

5.4 Trimhockey beleid 
Trimhockey (=recreantenhockey) is voor degene van 18 jaar en ouder die geen competitie in het weekend willen spelen maar wel een keer in de week willen trainen. Trimhockey krijgt 1 uur training per week o.l.v. een ervaren hockeyer waarbij basistechniek wordt getraind en veelal afgesloten wordt met een onderlinge partij In principe is de training op woensdagavond. 

6. Algemeen Trainer- en coachbeleid 
Per team is het streven naar 1 team coördinator en 1 hockeycoach 
De hockeycoach verricht het hockey technisch gedeelte van de coaching van het team. 
De teamcoordinator zorgt voor het regelen van niet-hockey gerelateerde zaken rond een hockeyteam en ondersteunt hiermee de hockey coach zo veel mogelijk. Het aanstellen van de trainer/hockeycoach voor dames 1 en heren 1 gebeurt door de TC in samenspraak met het bestuur indien er sprake is van prestatie hockey zoals verwoordt onder het seni-orenbeleid. 
• Hockeycoaches en team coördinatoren voor de jongste Jeugd worden aangesteld door de coördinator Jongste Jeugd in afstemming met de TC 
• Hockeycoaches en team coördinatoren van andere jeugdteams worden aangesteld door de TC 
 • Bij voorkeur hebben hockeycoaches zelf hockey ervaring dan wel coach ervaring. • Invulling van hockeycoach / team coördinator / trainer voor alle seniorenteams, met uitzondering van dames 1 en heren 1 genoemd onder de eerste bullet is facultatief en wordt geregeld op verzoek door de TC en in samenwerking met de teams zelf. 
• Trainers voor alle jeugdteams en jongste jeugd teams worden aangesteld door de TC. 
Uitgangspunten voor aanstellen van trainers: 
• Leden van jeugdteams, dan wel leden uit seniorenteams dan wel veterane-teams of ouders met hockey achtergrond geven training aan de jongste jeugd. 
• Training voor de jeugd vindt zo mogelijk plaats door een gediplomeerde trainers 
• Alleen als er onvoldoende trainers intern kunnen worden gevonden en er is voldoende budget dan kunnen (betaalde) trainers van buitenaf worden benaderd. 
• Jeugdleden die training geven ontvangen een vergoeding en de training kan meetellen als maatschappelijke stage. 
• Training door ouders van een teamlid wordt in principe niet vergoed. 
• Indien trainers door eigen leeftijd of door gedrag van team te weinig overwicht hebben tijdens de training van een (jongste) jeugd team, waardoor training niet goed verloopt, zal op aangeven van de trainers, door de TC een beroep op de ouders doen om bij training aanwezig te zijn om ondersteuning te verlenen aan de trainers. 
• Het bestuur kan in samenspraak met de TC de training laten faciliteren door een derde partij indien het budget dit toelaat. 
• De TC kan indien gewenst een trainingscoördinator aanstellen. Gedurende het seizoen worden meerdere trainings- en coachavonden door de TC georganiseerd, waarbij deze veelal zullen worden ingepland rond momenten als start van de veldcompetitie, start van de zaalcompetitie en herstart van de veldcompetitie 7. De TC De TC heeft als gezamenlijke taak het in dit beleidsplan omschreven beleid uit te voeren, uit te dragen en te bewaken. Daarnaast wordt jaarlijks aan het begin van het seizoen een activiteiten- kalender van de TC samengesteld met hierin opgenomen welke TC activiteiten gedurende het seizoen plaatsvinden met vermelding van wie verantwoordelijk is voor de uitvoering vanuit de TC en eventueel aan welke commissie of persoon binnen MHC Dalfsen het is gedelegeerd. Twee keer per jaar organiseert het bestuur een overleg/evaluatie met de TC. 

8. Slotbepalingen
In alle voorkomende gevallen waarin zich situaties voordoen op hockey technische vlak die niet beschreven zijn in dit beleidsplan zal de TC en zonodig in samenspraak met bestuur een besluit nemen. Over de uitkomsten van een selectieprocedure kunnen op individuele basis vragen worden gesteld in daarvoor speciaal georganiseerde bijeenkomsten van de TC. Dit beleidsplan is tot stand gekomen na overleg en goedkeuring van de leden van de TC en het bestuur van MHC Dalfsen Dit beleidsplan is gecommuniceerd aan alle leden door publicatie op voor leden toegankelijk gedeelte van de website van MHC Dalfsen. De TC bepaalt welke spelers er eventueel zullen worden opgegeven, voor deelname aan selectie trainingen van het district of andere bond gerelateerde teams. TC kan alleen met zwaarwegende argumenten afwijken van beleid geformuleerd in dit beleidsplan. Vragen hierover dienen te worden gesteld aan de TC. Indien beantwoording van deze vragen door de TC onvoldoende wordt geacht, kan dit via een schrijven cq email bij bestuur kenbaar worden gemaakt.