Contributie 2024 - 2025

Het betalen van de contributie vindt plaats middels een machtiging tot automatische incasso.

Categorie Contributie
Senioren*1    
€ 315,00
Studenten*2 
€ 200,00
O18-jeugd
€ 260,00
O16-jeugd
€ 260,00
O14-jeugd
€ 260,00
O12-jeugd
€ 260,00
O10-jeugd
€ 155,00
O8-jeugd
€ 130,00
Trimlid
€ 185,00
Funkey 
€ 105,00
Zaalhockey 
€ 65,00

Als peildatum voor de leeftijd geldt 1 oktober van het lopende verenigingsjaar. 

*1 Senioren zijn leden die voor een Dames, Heren of Veteranenteam uitkomen en niet in aanmerking komen voor het studententarief.
*2 Studenten zijn MBO/HBO/WO voltijds studerenden die ouder zijn dan 17 jaar maar jonger dan 26 jaar en die op vertoon van hun collegekaart korting krijgen op het seniorlidmaatschap. Een kopie van deze studentenkaart dient jaarlijks voor aanvang van het seizoen (middels mail) overlegd te worden aan de ledenadministratie: [email protected] Het studententarief zal na ontvangst van deze kopie de eerstvolgende incasso gehanteerd worden. Zonder deze kopie wordt de normale contributie (dus zonder korting) voor Senioren geïnd.

De contributie wordt maximaal in tien maandelijkse termijnen geïncasseerd gedurende de periode september tot en met juni. In juli en augustus wordt geen contributie geïncasseerd. 

De zaalcontributie wordt in de winterperiode eenmalig volledig geïncasseerd.

Bankrekeningnummer: NL57 RABO 0312 8316 92 (Rabobank Dalfsen) ten gunste van : M.H.C. Dalfsen