Sponsor worden?

De jaarlijkse activiteiten van MHCDalfsen zijn alleen mogelijk door onze vele sponsoren. Daar zijn wij ontzettend dankbaar voor. Om onze sponsoren de juiste aandacht te geven hebben we een actieve sponsorcommissie. Interesse in sponsoring van MHCDalfsen? 
Neem dan gerust contact op met Jos de Boer of Arjen Dekker via [email protected].

Wat doet de sponsorcommissie?

Voor meer financiële armslag dan alleen de leden kunnen opbrengen, is sponsoring wel zo lucratief. Maar een sponsor zal niet zo gemakkelijk een bedrag toezeggen. Waarom gaat iemand sponsoren? Wat staat daar tegenover? Wat kunnen wij voor elkaar betekenen? Wat mag wel, en wat mag niet?
De sponsorcommissie is er voor om deze vragen te beantwoorden, en er voor te zorgen dat het wederzijdse profijt en belang dat MHC Dalfsen en sponsoren hebben, duidelijk wordt gemaakt. Tegenover alle sponsoruitingen dient een bedrag (financieel of in natura) te staan dat ten goede komt aan MHC Dalfsen. Hiervoor zijn verschillende sponsorpakketten gedefinieerd, maar ook maatwerk behoort tot de mogelijkheden. Het is aan de sponsorcommissie om vervolgens goede afspraken te maken over de wederzijdse verplichtingen. Daarnaast zorgt de sponsorcommissie voor het onderhouden van de relatie en het behartigen van de belangen van de sponsoren.

Afspraken

De sponsorcommissie heeft uitgebreid gesproken over ‘regels’ met betrekking tot sponsoring en het gebruik van het logo en de naam van MHC Dalfsen. Wij willen deze regels echter hanteerbaar en zeer beperkt houden, vandaar dat wij de volgende twee afspraken hebben ingevoerd. 

Sponsoring (afspraak 1)
Elke vorm van sponsoring (het tonen van een bedrijfsnaam op bijvoorbeeld de site of op materialen en kleding in MHC Dalfsen verband) én het gebruik van het MHC Dalfsen ‘logo’ en/of de ‘merknaam’ MHC Dalfsen mag alleen plaatsvinden na overleg en met toestemming van de sponsorcommissie. De sponsorcommissie behoudt zich het recht voor om specifieke sponsoren of vormen van sponsoring niet toe te staan.

Sponsorbijdrage (afspraak 2) 
Over het algemeen zijn er twee vormen van sponsoring: individueel (lees: per team) of voor een grotere groep (bv. een gehele leeftijdsklasse of de gehele vereniging). In beide gevallen geldt dat een sponsor, naast het betalen van alle materiaal, ook een bijdrage (financieel of in natura) aan de club dient te leveren waar (een groter deel van) de vereniging profijt van heeft. Deze bijdrage wordt in overleg met de sponsorcommissie vastgesteld, en altijd vastgelegd in een sponsorovereenkomst. Gedachte daarbij is dat het ‘platform’ MHC Dalfsen toegevoegde waarde biedt aan en gebruikt kan worden door een sponsor om zijn bedrijf te promoten.

Netwerk
Maak gebruik van bestaande sponsoren! MHC Dalfsen heeft met diverse leveranciers afspraken gemaakt over de levering van gesponsorde items (reclameborden, trainingskleding (Leerentveld) etc.). Het heeft onze sterke voorkeur om deze materialen bij de voorkeur leveranciers af te nemen i.v.m. uniformiteit van de materialen en bescherming van ons club logo. Bovendien hebben wij ook speciale (prijs)afspraken met deze leveranciers gemaakt. Onze sponsor Leerentveld verleent bijvoorbeeld een standaard korting op kleding en materiaal voor leden van MHC Dalfsen. Daarnaast is het natuurlijk van groot belang dat ieder lid weet wie onze sponsoren zijn en hier ook actief gebruik van maakt: koop ook eens bij een van onze sponsoren!