Van de veurzitter 29-4-2014

30-4 Nieuws Van de veurzitter Ik ben een blij mens. Blij, omdat er zoveel mensen naar de bijeenkomst van 25 maart jl kwamen. Blij, omdat de opmerkingen die wij toen kregen, veel inspiratie geven. Blij, omdat de prestaties van met name de jeugdteams (maar ook Heren 2) tot de verbeelding spreken. Als deze trend zich doorzet kunnen wij als vereniging maar liefst vier teams huldigen als kampioen! De sessie van 25 maart heeft ons als bestuur veel nieuwe inzichten gegeven. Allereerst was de opkomst (bijna 30 leden en ouders van jeugdleden) zeer bemoedigend te noemen. De volgende keer huren we ‚‚n van de zalen van de Trefkoele af?J. Deze opkomst geeft eigenlijk al aan dat het met de betrokkenheid bij MHC Dalfsen goed zit. Eerst werd aan allen gevraagd de MHC Dalfsen in een paar trefwoorden te omschrijven. De uitkomsten kwamen vaak overeen, soms zaten er ook duidelijke discussiepuntjes tussen. Daarna werden de aanwezigen in vier groepen verdeeld met allemaal een opdracht. Deze werd door de woordvoerder van de groep plenair gepresenteerd aan de anderen. De opdrachten hielden verband met de sterke en zwakke punten van de hockeyclub en de kansen en bedreigingen voor onze vereniging. Door het strakke tijdschema van onze secretaris Gerrit Jan Veldhuis, die zich als een vis in het water voelde, liep de avond gelukkig niet uit en was er daarna ook nog ruimte om de eerste indrukken te evalueren. Als bestuur hebben wij onlangs de uitkomsten van deze sessie besproken en een vervolg gepland. Allereerst zal onze secretaris de input van de aanwezigen, en de input die per mail is binnen gekomen, vertalen naar een concept ?Strategisch Beleidsplan?. Dat klinkt deftiger dan het is, maar in het kort komt het op het volgende neer: wat moet er direct worden aangepakt en wat zijn de punten waar wij als vereniging de komende vier jaar aan gaan werken? Het concept willen wij voor de zomervakantie naar alle leden en ouders van jeugdleden mailen. Hierna kunnen de leden en ouders van jeugdleden nog eens op- en aanmerkingen plaatsen, cq mailen naar het bestuur. Na de zomervakantie zal de Algemene Ledenvergadering (ALV) naar voren worden gehaald (in september i.p.v. november). Dit is ook meer in lijn met de statuten, die voorschrijven dat een ALV uiterlijk zes maanden na 31 mei wordt gehouden. E‚n van de agendapunten op deze ALV zal het concept Strategisch Beleidsplan zijn. Maar er zijn ook zaken, die direct onze aandacht vragen. Met name de jongenslijn bij de jongste jeugd vergt veel tijd en energie. Het probleem is dat we volgend seizoen te weinig jongens in de C-leeftijd hebben voor een volwaardig elftal. De Technische Commissie en het bestuur zijn achter de schermen druk bezig om een oplossing te vinden voor dit probleem. Samenwerking met andere verenigingen wordt onderzocht en besproken. Alle mogelijkheden worden open gehouden. Daarnaast hebben Hadriaan en Bernard het technisch beleid op papier gezet. E‚n van de speerpunten hierin is het werven van nieuwe leden, en dan met name jongens. Het Funkey, een nieuwe manier om jongens te werven, is daarbij een belangrijke pijler. Mooi ook om te zien dat er afgelopen zaterdag 19 april een clinic werd gegeven voor de jeugd na afloop van hun wedstrijden. Er werd een aantal oefeningen gedaan en daarna een ?echte? pot. Iedereen van A t/m F was welkom. Ondanks de vakanties kwamen dertig jeugdleden en daarnaast diverse ouders opdraven. Mooi om te zien! Ook mooi, maar dan anders, was de deelname van de Hockeypapa?s aan de Drakenbootrace tijdens de Oranjefeesten. De geoliede machine bezorgde de vele honderden toeschouwers langs de Vecht een positieve reclame voor onze hockeyclub. Helaas moesten de papa?s alleen hun meerdere erkennen in de buren van ASC?62. De overige tien ‚quipes werden met vlag en wimpel verslagen. Over buren gesproken: wellicht heeft u al gezien dat wij nieuwe buren krijgen, nl. de toerclub uit Dalfsen. Zij bouwen een nieuw onderkomen dat pal naast ons terrein komt. De eerste voorbereidingen zij