Coronamaatregelen MHC Dalfsen per zaterdag 13 november 2021

13-11

Beste leden, ouders en bezoekers,

De nieuwe coronamaatregelen per 13 november vanuit het kabinet voor sportverenigingen zijn duidelijk: iedereen van 18 jaar en ouder die het clubhuis, het terras, het toilet of de kleedkamers wil bezoeken, moet in het bezit zijn van een geldig coronatoegangsbewijs en gecontroleerd worden in combinatie met een geldig ID (rijbewijs, paspoort of Europese identiteitskaart).

Als relatief kleine vereniging is het voor MHC Dalfsen minder eenvoudig om tijdens de avonden en in het weekend volcontinu coronatoegangsbewijzen te scannen en het scannen zelf te bewaken. Om te voorkomen dat we het clubhuis moeten sluiten, treffen we vanaf zaterdag 13 november 18:00 uur de volgende maatregelen:

  • Het clubhuis is alleen beschikbaar voor het afhalen van eten & drinken en voor toiletgebruik (mondkapje verplicht). Het nuttigen hiervan mag op het terras;
  • Het clubhuis sluit uiterlijk om 20:00 uur, ook op trainingsavonden;
  • Kleedkamers zijn alleen beschikbaar voor sporters en coaches;
  • Het bestuur kan steekproefsgewijs controleren op een geldig coronatoegangsbewijs. Dit laat onverlet dat het bezit van een geldig coronatoegangsbewijs verplicht is.

We vragen eenieders medewerking bij de naleving van deze maatregelen en vertrouwen erop dat we allemaal lekker kunnen blijven hockeyen.

Met hartelijke groeten,

Het bestuur