MHC Dalfsen hockeynieuws - week 17 - 2022

25-4 Nieuws
In de bijgevoegde nieuwsbrief van week 17 lees je het laatste nieuws rondom onze club, waaronder:

- De vriendjestraining voor de F-, E- en D-jeugd op dinsdag 17 mei; 
- De lenteschoonmaak en alle klussen uitgevoerd door het onderhoudsteam;
- De gang van zaken rondom de wedstrijdbegeleiding/arbitrage;
- De zaalcontributie;
- De gezochte en deels gevonden versterking voor diverse commissies.

Een fijne meivakantie, gezellige Oranjefeesten en veel leesplezier gewenst!
 
Bijlage