XLidmaatschap contributie

Contributie 
Het betalen van de contributie vindt plaats middels een machtiging tot automatische incasso. 

                            2019/2020 Contributie
Categorie
Senioren*1    
Euro 29,50
Studenten*2 
Euro 18,50
A-jeugd
Euro 24,00
B-jeugd
Euro 24,00
C-jeugd
Euro 24,00
D-jeugd
Euro 24,00
E-jeugd
Euro 14,50
F-jeugd
Euro 12,25
trimlid
Euro 17,00
Funkey 
Euro 10,00
Zaalhockey 
Euro 40,00

Als peildatum voor de leeftijd geldt 1 oktober van het lopende verenigingsjaar. 

*1 Senioren zijn leden die voor een Dames, Heren of Veteranenteam uitkomen en niet in aanmerking komen voor het studententarief.
*2 Studenten zijn MBO/HBO/WO voltijds studerenden die ouder zijn dan 17 jaar maar jonger dan 26 jaar en die op vertoon van hun collegekaart korting krijgen op het seniorlidmaatschap. Een kopie van deze studentenkaart dient jaarlijks voor aanvang van het seizoen (middels mail) overlegd te worden aan de ledenadministratie: [email protected] Het studententarief zal na ontvangst van deze kopie de eerstvolgende incasso gehanteerd worden. Zonder deze kopie wordt de normale contributie (dus zonder korting) voor Senioren geïnd.

De contributie wordt in tien maandelijkse termijnen geïncasseerd gedurende de periode september tot en met juni. In juli en augustus wordt geen contributie geïncasseerd. 

De zaalcontributie wordt in de winterperiode in eenmaal volledig geïncasseerd.

Bankrekeningnummer: NL57 RABO 0312 8316 92 (Rabobank Dalfsen) ten gunste van : M.H.C. Dalfsen 

Met vriendelijke groet, het bestuur van MHC Dalfsen