XSponsoring sponsorbeleid

Wat doet de sponsorcommissie?

Voor meer financiële armslag dan alleen de leden kunnen opbrengen, is sponsoring wel zo lucratief. Maar een sponsor zal niet zo gemakkelijk een bedrag toezeggen. Waarom gaat iemand sponsoren? Wat staat daar tegenover? Wat kunnen wij voor elkaar betekenen? Wat mag wel, en wat mag niet?

De sponsorcommissie is er voor om deze vragen te beantwoorden, en er voor te zorgen dat het wederzijdse profijt en belang dat MHC Dalfsen en sponsoren hebben, duidelijk wordt gemaakt. Tegenover alle sponsoruitingen dient een bedrag (financieel of in natura) te staan dat ten goede komt aan MHC Dalfsen. Hiervoor zijn verschillende sponsorpakketten gedefinieerd, maar ook maatwerk behoort tot de mogelijkheden. Het is aan de sponsorcommissie om vervolgens goede afspraken te maken over de wederzijdse verplichtingen. Daarnaast zorgt de sponsorcommissie voor het onderhouden van de relatie en het behartigen van de belangen van de sponsoren.

Afspraken

De sponsorcommissie heeft uitgebreid gesproken over ‘regels’ met betrekking tot sponsoring en het gebruik van het logo en de naam van MHC Dalfsen. Wij willen deze regels echter hanteerbaar en zeer beperkt houden, vandaar dat wij de volgende twee afspraken hebben ingevoerd. 

Sponsoring (afspraak 1)
Elke vorm van sponsoring (het tonen van een bedrijfsnaam op bijvoorbeeld de site of op materialen en kleding in MHC Dalfsen verband) én het gebruik van het MHC Dalfsen ‘logo’ en/of de ‘merknaam’ MHC Dalfsen mag alleen plaatsvinden na overleg en met toestemming van de sponsorcommissie. De sponsorcommissie behoudt zich het recht voor om specifieke sponsoren of vormen van sponsoring niet toe te staan.

Sponsorbijdrage (afspraak 2) 
Over het algemeen zijn er twee vormen van sponsoring: individueel (lees: per team) of voor een grotere groep (bv. een gehele leeftijdsklasse of de gehele vereniging). In beide gevallen geldt dat een sponsor, naast het betalen van alle materiaal, ook een bijdrage (financieel of in natura) aan de club dient te leveren waar (een groter deel van) de vereniging profijt van heeft. Deze bijdrage wordt in overleg met de sponsorcommissie vastgesteld, en altijd vastgelegd in een sponsorovereenkomst. Gedachte daarbij is dat het ‘platform’ MHC Dalfsen toegevoegde waarde biedt aan en gebruikt kan worden door een sponsor om zijn bedrijf te promoten.

Teamsponsoring

 

Voor zoveel mogelijk teams is MHC Dalfsen op zoek naar sponsors. Voor bedrijven is sportkleding altijd interessant, want sportkleding wordt gedragen op diverse plaatsen in de regio. Bovendien is teamsponsoring persoonlijker en dit maakt het ook eenvoudiger om juist je "eigen" netwerk te vragen voor deze unieke teamsponsoring.

 

Om de bedrijven die een teamsponsoring aan willen gaan zo goed mogelijk van dienst te zijn en een wederzijdse relatie aan te gaan, vragen we alle teams overleg te hebben met de sponsorcommissie voor het aangaan van een sponsorovereenkomst. Het is namelijk zowel voor de sponsor als voor MHC Dalfsen van belang dat het beste resultaat uit de sponsoring wordt gehaald om een win-win situatie te creëren.

 

Onze teams kunnen gesponsord worden met overkleding, eventueel voorzien van reclame/bedrijfsnaam/-logo. Om de club één uitstraling te geven, heeft MHC Dalfsen hiervoor, in samenwerking met Leerentveld Vrije Tijd te Zwolle, een aantal aantrekkelijke teamkledingpakketten samengesteld. Zij verzorgen ook de bedrukking van de overkleding. Naast de bedrukking van het logo van de sponsor dient het clublogo van MHC Dalfsen altijd zichtbaar op de overkleding te worden weergegeven op de plaats op het kledingstuk zoals opgenomen in de brochure.

 

De teamwear is met grote zorgvuldigheid samengesteld en zorgt voor een duidelijke, herkenbare en sterke uitstraling van MHC Dalfsen. Andere trainingspakken, hooded sweaters, vesten en wedstrijdkleding dan opgenomen in de brochure komen helaas niet voor teamsponsoring in aanmerking. Ook in geval van teamsponsoring zonder aanbrengen van reclame/bedrijfsnaam/-logo is de geselecteerde teamkleding uit de brochure het uitgangspunt (leden krijgen daar standaard 10% korting).

 

In geval van teamsponsoring zal de sponsor/het bedrijf een overeenkomst sluiten met MHC Dalfsen voor een bepaalde tijd en zal de sponsor/het bedrijf een éénmalige bijdrage betalen aan MHC Dalfsen. De hoogte van de bijdrage is afhankelijk van de gekozen optie (zie hieronder), waarbij de volgende omschreven voorwaarden van kracht zijn:

a) Overkleding zonderbedrijfsnaam of bedrijfslogo

- De sponsor/het bedrijf hoeft geen bijdrage te betalen;

- Er wordt in dit geval van een groep (jeugd)leden van MHC Dalfsen gesproken en/of van een ‘niet gesponsord’ team, waarbij of waarvoor:

·MHC Dalfsen niet verantwoordelijk is voor de beschikbaar gestelde overkleding. MHC Dalfsen zal deze dan ook niet innemen aan het eind van een seizoen, of uitreiken bij aanvang van een seizoen;

·MHC Dalfsen niet kan garanderen dat de samenstelling van het betreffende team niet wijzigt tijdens het lopende seizoen of bij aanvang van een nieuw seizoen.

 

b) Overkleding metbedrijfsnaam of bedrijfslogo

- De sponsor/het bedrijf betaalt een éénmalige financiële bijdrage aan MHC Dalfsen, gedurende de looptijd van het overeengekomen contract (meestal 3 jaar) betreffende een vooraf aan te geven team. Deze bijdrage per sponsor (excl. BTW) is afhankelijk van het soort team dat gesponsord wordt:

- F-jeugd: € 150,-

- E-jeugd: € 150,-

- Elftallen ongeacht leeftijd: € 225,-

- Indien er meerdere sponsoren tegelijkertijd één bepaald team willen sponsoren, dan dienen beide sponsoren/bedrijven bovenvermelde financiële bijdrage te betalen.

- De sponsor/het bedrijf zal zorg dragen voor aanvulling of vervanging van overkleding wanneer dit gewenst of van toepassing is. Denk hierbij aan een toename van het aantal leden van een team bijvoorbeeld of wijzigingen van kledingmaten in de toekomst;

- De teamleden zijn echter zelf verantwoordelijk voor en dragen zelf de kosten van vervanging van hun kledingstuk wanneer dit nodig is bij verlies of beschadiging (anders als gevolg van normaal gebruik);

- De overkleding blijft gedurende de looptijd van het contract beschikbaar voor het gekozen team;

- MHC Dalfsen is verantwoordelijk voor de inname van de overkleding aan het einde van een seizoen, en voor het uitreiken van overkleding bij aanvang van een seizoen;

- MHC Dalfsen en sponsor verlangen van het team dat zij gedurende de looptijd

van het contract de gesponsorde overkleding zal dragen tijdens trainingen en/of wedstrijden.

 

Bestellen teamkleding

 

Hoe gaat het bestellen van teamkleding in zijn werk?

1.De coach of coördinator van het team neemt contact op met de sponsorcommissie(Frederieke Bakker en Wim van der Vecht of via [email protected].)

 

2.Het pakket en de eventuele reclame-uitingen of overige bedrukkingen worden met de sponsorcommissie kort gesloten.

 

3.Een Excel-sheet met de namen van de spelers of speelsters wordt bij sponsorcommissie aangeleverd.

 

4.Op de Excel-sheets staat tevens het adres waaraan gefactureerd dient te worden. Dit kan de sponsor zijn. Zijn er meerdere sponsoren (bijvoorbeeld ouders) dan gaat de factuur naar de coach of coördinator en wordt zijn of haar adres als factuuradres ingevuld.

 

5.De spelers of speelsters gaan naar Leerentveld Vrije Tijd om te passen en de maten worden op de Excel-sheet bijgehouden.

 

6.Is het gehele team wezen passen, wordt de coach of coördinator daarvan op de hoogte gesteld en na goedkeuring van de drukproef wordt de kleding besteld.

 

7.MHC Dalfsen factureert de kleding aan sponsor(s) of een van de ouders.

 

Is de kleding geleverd? Maak dan een mooie teamfoto en stuur de teamfoto door naar de sponsorcommissie, waarna de foto op de website van MHC Dalfsen wordt geplaatst.

 

Leerentveld Vrije Tijd is de exclusieve leverancier van het officiële tenue (shirts, broeken/rokken, kousen, teamkleding) van MHC Dalfsen. Andere sportwinkels mogen niet als teamsponsor optreden.

 

Twijfel je of iets wel of niet mag? Of heb je andere vragen? Mail ons dan: [email protected]

 

Combinaties van sponsoring of sponsoring op maat, zijn in overleg met de sponsorcommissie altijd mogelijk.Maak gebruik van bestaande sponsoren! MHC Dalfsen heeft met diverse leveranciers afspraken gemaakt over de levering van gesponsorde items (reclameborden, trainingskleding (Leerentveld) etc.). Het heeft onze sterke voorkeur om deze materialen bij de voorkeur leveranciers af te nemen i.v.m. uniformiteit van de materialen en bescherming van ons club logo. Bovendien hebben wij ook speciale (prijs)afspraken met deze leveranciers gemaakt. Onze sponsor Leerentveld verleent bijvoorbeeld een standaard korting op kleding en materiaal voor leden van MHC Dalfsen. Daarnaast is het natuurlijk van groot belang dat ieder lid weet wie onze sponsoren zijn en hier ook actief gebruik van maakt: koop ook eens bij een van onze sponsoren! 

Tot slot
Heb je hier vragen over? Neem dan gerust contact op met Wim van der Vecht of Frederieke Bakker via [email protected]